TVC Floridina " So Fresh, So Orange" with Velove Vexia
Floridina, jelas asal jeruknya Florida Orange Bulir jeruknya lebih banyak, So Juicy! more info : www.floridina.com Fres Mova Shakaa Facebook: https://www.facebook.com/FloridinaID Twitter: https://twitter.com/floridinaID Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCNh2... Subscribe: https://www.youtube.com/channel/UCNh2...